Enegia är Finlands ledande expert i energibranschen

Vi på Enegia förbinder oss att arbeta i enlighet med våra värderingar, producera kostnadsbesparingar, mervärde och neutral information för våra kunder.

Boka ett möte

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Kundservice
måndag – fredag klockan 8-16
helgaftnar klockan 8-15
+358 20 741 4110
asiakaspalvelu@enegia.com

EnerKey Helpdesk
måndag – fredag klockan 8-16
helgaftnar klockan 8-15
+358 20 799 2101
helpdesk@enegia.com

Mailadresser
förnamn.efternamn(at)enegia.com

Kontor

Suomi, Hämeenlinna
Turuntie 2
13100 Hämeenlinna
Kundservice +358 20 741 4110

Suomi, Jyväskylä
Ohjelmakaari 10
40500 Jyväskylä
Kundservice +358 20 741 4110
Fax +358 20 799 2102

Suomi, Helsinki
Televisiokatu 4
00240 Helsinki

Faktureringsinformation

Enegia Group Oy
Turuntie 2
13100 Hämeenlinna
Nätfakturaadress: 003726282296
Operatör: Maventa

Enegia Consulting Oy
Ohjelmakaari 10
40500 Jyväskylä
Nätfakturaadress: 003720932999002
Operatör: Maventa

Enegia Energy Management Services Oy
Ohjelmakaari 10
40500 JYVÄSKYLÄ
Nätfakturaadress: 003728406491
Operatör: Maventa

Enegia Portfolio Services Oy
Ohjelmakaari 10
40500 Jyväskylä
Nätfakturaadress: 003725496479
Operatör: Maventa

intStream Oy
Turuntie 2
13100 Hämeenlinna
Nätfakturaadress: 003716077635
Operatör: Maventa

På nätfakturor har vår operatör förmedlingsadressen 003721291126 (Maventa). Om du använder en bank som nätfakturans förmedlare, använd i stället DABAFIHH som förmedlarkod. Närmare information om sändande av nätfaktura fås vid behov från adressen vbfi@visma.com

Ledningen

Kalle Ahlstedt Managing Director kalle.ahlstedt@enegia.com +358 50 453 3507

Mikko Askolin Vice President, Market Services - Utilities & Large Customers mikko.askolin@enegia.com +358 40 841 9462

Terhi Harjulehto Vice President, Energy Management terhi.harjulehto@enegia.com +358 40 708 9011

Katri Honkonen Vice President, ICT and Digitalisation katri.honkonen@enegia.com +358 50 384 3772

Tuomas Savola Vice President, Sales & Marketing tuomas.savola@enegia.com +358 40 159 5939

Niko Mähönen Vice President, Finance niko.mahonen@enegia.com +358 40 587 3870

Petteri Kekkonen Vice President (External) petteri.kekkonen@ext.enegia.com +358 44 275 4651

Tero Kurkinen Managing Director, intStream Oy tero.kurkinen@intstream.fi +358 40 088 9726

Janne Laine Managing Director, Enegia Portfolio Services Oy janne.laine@enegia.com +358 40 838 0679

Försäljning och marknadsföring

Tea Kiukas Account Director, Utilities & Large Customers Sales tea.kiukas@enegia.com +358 40 588 8595

Jouni Väisänen Key Account Director jouni.vaisanen@enegia.com +358 50 453 6330

Jussi Kaasalainen Key Account Manager jussi.kaasalainen@enegia.com +358 45 672 3313

Otto Kohvakka Account Manager otto.kohvakka@enegia.com +358 40 529 3204

Anna-Mari Pirttinen Key Account Manager anna-mari.pirttinen@enegia.com +358 40 838 1385

Juha Liikanen Account Director juha.liikanen@enegia.com +358 40 771 7908

Roope Varkka Sales Director roope.varkka@enegia.com +358 40 776 6718

Taimi Rovanen Key Account Manager taimi.rovanen@enegia.com +358 40 035 5897

Juha Minkkinen Account Director juha.minkkinen@enegia.com +358 40 035 1214

Juhani Vättö Senior Energy Specialist, Business Development juhani.vatto@enegia.com +358 40 051 3053

Kirsi Sivonen Key Account Manager kirsi.sivonen@enegia.com +358 50 538 6313

Iiro Kuntsi Digital Marketing Specialist iiro.kuntsi@enegia.com +358 40 657 8359

Markus Soininen Service Specialist markus.soininen@enegia.com +358 40 647 6558

Enegia Group

Information

Verksamhetsorter
Tavastehus, Jyväskylä och Helsingfors

Verksamhetsområden
Finland ock Scandinavien. Globala tjänster via nätverket av samarbetspartners.

Företagskunder
Över hälften av de hundra största företagen i Finland använder Enegias tjänster.

Anställda
140

Lösningsverksamhetens omsättning
16,8 Meur (2016)

Enegias elhandel uppgår till 15 TWh, vilket utgör cirka en femtedel av elförbrukningen i Finland.

Koncernstrukturen

Enegia Group Oy, som varit verksamt sedan 1995, ägs av Vaaka Partners Oy (över 50 %) och den operativa ledningen. Enegia Consulting Oy och Enegia Energy Management Services Oy samverkar under det gemensamma varumärket Enegia. De övriga koncernföretagen är Enegia Portfolio Services Oy och intStream Oy.

Moderbolag:

Enegia Group Oy
y-tunnus 2628229-6

Dotterbolag (100 %):

Enegia Consulting Oy
y-tunnus 2093299-9

Enegia Energy Management Services Oy
y-tunnus 2840649-1

Enegia Portfolio Services Oy
y-tunnus 2549647-9

intStream Oy
y-tunnus 1607763-5

intStream Oy
Enegia Portfolio Services Oy
Enegia Market Services Oy

Ägande

Enegia Group Oy ägs av den operativa ledningen och fonden [Vaaka Partners Buyout Fund II Ky] (över 50 %) som förvaltas av finländska kapitalinvesteringsbolaget Vaaka Partners Oy. Fonden har institutionella placerare och den huvudsakliga placerargruppen utgörs av finländska och internationella pensionsförsäkringsbolag. Närmare information om Vaaka Partners.

Historien om Enegia

Historien om Enegia är en historia om innovativitet och mod, baserat på en vilja att betjäna sina kunder i elmarknadens föränderliga värld.

När elmarknaden öppnades på 90-talet orsakade de förändrade kraven både aktörer och kunder huvudbry – nu skulle man både kunna köpa och sälja el. Det fanns ett tydligt behov av opartiska sakkunnigtjänster.

För oss på Enegia är de trofasta kunderna och den kunniga personalen idag de viktigaste resurserna. Vi har en ofantlig mängd kunskap, erfarenhet och handlingskraft som vi förmedlar våra kunder i oräkneliga evenemang, dagliga operationer och i kommunikationen. Vi behöver våra kunder och våra kunder behöver oss.

Enegias proaktiva verksamhet har varit betydande under hela den tid som marknaden har utvecklats. Vi bistår våra kunder i alla frågor som gäller energianskaffning och energiförvaltning. Samarbetet baserar sig på en resultatrik, långvarig och pålitlig verksamhet till förmån för kunden. Vi bygger vår gemensamma framtid idag, tillsammans med vår personal och våra kunder.

Som ansvarsfull aktör ser vi vår energiförvaltning som en viktig del av företagets samhällsansvariga verksamhet. Tack våra tjänster sparar våra kunder i sin energiförbrukning och minskar sålunda miljöeffekterna av sina egna handlingar. Dessutom tar vi hänsyn till vår gemensamma miljö i form av ursprungsgarantier, gröna certifikat och förnybara energikällor. Vi iakttar höga etiska principer i vår affärsverksamhet. Vi erbjuder vår personal goda arbetsförhållanden och en trygg arbetsmiljö och ser till att personalen bemöts rättvist.

I framtiden vill vi erbjuda högklassiga och opartiska sakkunnigtjänster för en allt bredare kundkrets i Östersjöområdet. Vårt tjänsteutbud har fokus på tjänster för energiledning och energins partimarknad. Vår verksamhet utvidgades då energiproducenterna blev en del av vår kundkrets.

Enegia har emellertid inte glömt sina rötter som en kundinriktad, pålitlig och resultatrik aktör. Vi är kompromisslöst neutrala i vår verksamhet och tar alltid fram de lösningar som är de bästa för kunden. Vi på Enegia förbinder oss att arbeta i enlighet med våra värderingar, producera kostnadsbesparingar, mervärde och neutral information för våra kunder.

Vi sparar din energi – Enegia

  • Kundorientering

    Vi är initiativrika, smidiga och direkt nära våra kunder. Vi koncentrerar oss på att via vår kompetens producera nytta för våra kunder.

  • Pålitlighet

    Vi är en oberoende och ansvarsfull aktör. Vår expertis och vårt öppna arbetssätt väcker tillit.

  • Resultatinriktning

    Vi ställer ribban högt. Vi håller våra löften. Vi är lösningsorienterade och påhittiga.

Media

Förfrågningar från media och begäran om material ombeds sändas per e-post till: iiro.kuntsi@enegia.com

Hur kan du spara din energi?

Ta kontakt med en av våra energiexperter

Läs mer om våra tjänster:

energimarknaden energieffektivisering Enerkey