E2 TRM - Energy risk management

Referenssi

Tampereen sähkölaitos

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä intStreamin toimittamaan palveluun.

intStream toimittaa Tampereen Sähkölaitokselle E2 analyysityökalun lisäksi E2 TRM riskienhallintajärjestelmää.  E2 TRM tuotteen tuotekehitystä on tehty Tampereen Sähkölaitoksen kanssa tiiviissä yhteistyössä. Tuotteitamme käytetään konsernin liiketoiminnan ohjaamisessa ja ennustamisessa. Järjestelmät ovat olennaisessa roolissa sähköliiketoiminnan keskipitkän aikavälin päätöksenteossa ja kannattavuuden varmistamisessa.

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä intStreamin toimittamaan palveluun ja tapaan toimia. intStream on pystynyt pitämään kiinni tiukoista toimitusaikatauluista ja joustava järjestelmä on mahdollistanut omien toimintamalliemme kustannustehokkaan kehittämisen,” toteaa salkunhallintapäällikkö Matti Koivuaho Tampereen Sähkölaitos Oy:ltä.

Tampereen Sähkölaitos -konserni toimittaa sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua yksityis- ja yritysasiakkaille pääasiassa Pirkanmaalla. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2010 noin 340 milj. EUR ja jakeluasiakkaiden määrä 130 000. Tampereen Sähkölaitos toimi kunnallisena liikelaitoksena 1888 – 2008. Vuoden 2009 alusta lukien toiminta yhtiöitettiin muodostamalla Tampereen Sähkölaitos -konserni, jonka emoyhtiö on Tampereen kaupungin omistama Tampereen Sähkölaitos Oy.

Lue lisää menestystarinoita

Referenssi

Lahden Tilakeskus

Referenssi

Sodankylän kunta

Millä työkaluilla sinä voit
säästää energiaasi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Tai lue lisää palveluistamme:

Energiamarkkinat Energiatehokkuus Enerkey