sähkön alkuperätakuu

Blogi

Vastuullisuus näkyy vahvana kysyntänä alkuperätakuumarkkinalla

Kysyntä alkuperätakuumarkkinalla on vahvaa. Alkuperätakuiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti, ollen nyt moninkertaiset vuoden takaiseen verrattuna. Uusiutuvan energian tuotantolaitoksia rakennetaan koko ajan lisää, mutta tällä hetkellä kysynnän kasvu on tarjonnan kasvua voimakkaampaa.

Vuonna 2017 vesivoima oli eurooppalaisella alkuperätakuumarkkinalla ehdottomasti merkittävin tuotantomuoto, tuulienergian tullessa hyvänä kakkosena. Bioenergian ja aurinkoenergian alkuperätakuilla kysyntä oli lähes yhtä suurta. On mielenkiintoista nähdä, miten halpeneva aurinkoenergiateknologia tulee tulevaisuudessa muuttamaan alkuperätakuumarkkinaa.

Yhä useampi sähkönkäyttäjä haluaa kiinnittää huomiota käyttämänsä sähkön laatuun ja hankkia uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Monet kansainväliset suuryritykset kuten IKEA, Google ja Danske Bank ovat sitoutuneet käyttämään uusiutuvaa energiaa RE100-aloitteen kautta. RE100 on hanke, jossa yritykset sitoutuvat 100 % uusiutuvan energian käyttöön tulevien vuosien aikana. Tällaisten hankkeiden myötä uusiutuva energia on saanut paljon näkyvyyttä. Entistä useampi toimija haluaa olla vastuullinen ja käyttää uusiutuvaa energiaa.

Ilmastomuutoksesta ja sitä myöten uusiutuvasta energiasta ovat sähkönkäyttäjien lisäksi kiinnostuneita myös yritysten loppuasiakkaat, jotka omilla valinnoillaan ohjaavat yrityksiä käyttämään uusiutuvaa energiaa. Sama suuntaus on nähtävissä myöskin sijoittajien käyttäytymisessä.

alkuperätakuut

Miten varmistaa sähkön alkuperä?

Sähkön verkkoon syöttämisen jälkeen ei ole mahdollista varmistua siitä, että esimerkiksi tuulisähköä ostava asiakas saa juuri tuulivoimalasta lähtöisin olevaa sähköä. Tästä syystä sähkön uusiutuvan alkuperän varmistamiseksi käytetään alkuperätakuujärjestelmää. Suomen lain mukaan kaikki uusiutuvana markkinoitu sähkö on aina varmennettava alkuperätakuilla. Mikäli uusiutuvan sähkön tuottaja on liittynyt alkuperätakuujärjestelmään, saa se jokaisesta tuotetusta megawattitunnista yhden alkuperätakuusertifikaatin. Tuottaja voi myydä fyysisen sähkön ja alkuperätakuun joko yhtenä pakettina vihreänä sähkönä tai se voi myydä fyysisen sähkön ns harmaana sähkönä ja alkuperätakuun erikseen.

Sähkönkäyttäjä voi hankkia uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä siis joko hankkimalla sähkön alkuperätakuita tai tekemällä sähkösopimuksen uusiutuvalla energialla tuotetusta sähköstä, jolloin sähkön myyjä hankkii alkuperätakuut. Markkinalla on tyypillisesti tarjolla vesivoiman, tuulienergian, bioenergian ja aurinkoenergian alkuperätakuita. Se, mitä näistä tuotantomuodoista sähkönkäyttäjä suosii riippuu eri asioista kuten hinnasta, ympäristöarvoista tai markkinointistrategiasta. Sähkön eri tuotantomuodot herättävät ihmisissä vahvojakin mielipiteitä. Alkuperätakuita hankkimalla sähkönkäyttäjä voikin vaikuttaa siihen mielikuvaan, joka itsestään muille muodostuu.

Uusiutuvan energian hankinta on helppoa

Vastuullisuus vaatii sinulta vain päätöksen. Olet sitten sähkön kuluttaja tai tuottaja, annan mielelläni lisätietoa alkuperätakuumarkkinasta ja kerron, miten voit olla mukana vastuullisten yritysten kasvavassa joukossa. Ota yhteyttä ja ylläty, miten helposti voit varmentaa käyttämäsi sähkön uusiutuvaksi energiaksi.

Lue lisää Enegian Green Services:tä.

Lue seuraavaksi

Millä työkaluilla sinä voit
säästää energiaasi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Tai lue lisää palveluistamme:

Energiamarkkinat Energiatehokkuus Enerkey