Blogi

Sääs­töä säh­kön ky­syn­tä­jous­tol­la

Haluaako yrityksesi säästää helpolla tavalla sähkönhankintakustannuksissa? Asiakkaamme voivat hyötyä vuositasolla rahallisesti jopa satoja tuhansia euroja kulutuksensa joustomahdollisuuksista, ilman minkäänlaista vaikutusta heidän liiketoimintaansa.

Konkreettisia esimerkkejä saavutetuista hyödyistä ovat esimerkiksi:

  • Kiinteistössä oleva 5 MW:n varavoimakone – ryhmä 75 000 €/a
  • Kasvihuoneen valaistuksen ohjaus 110 000 €/a
  • Teollisuuden elektrolyysiprosessin säätäminen 200 000 €/a

Enegia on jo pitkään tehnyt asiakkaidensa kanssa tiivistä yhteistyötä kysyntäjoustossa, joten meille kysyntäjousto ei ole uusi juttu. Olemme vuosia aggregoineet pienempiä kuormia riittävän suuriksi kokonaisuuksiksi eri markkinapaikoille. Tällaista toimintaa voi nykyään kutsua myös termillä virtuaalivoimalaitos. Enegian palveluiden kautta asiakkaalla on pääsy jokaiselle mahdolliselle markkinapaikalle, lisäksi meillä on laaja kokemus eri markkinoiden hyödyntämisestä. Riippumaton ja puolueeton roolimme markkinoilla on vakuuttanut monet asiakkaamme valitsemaan Enegian asiantuntijapalvelut.

Pohjimmiltaan kysyntäjouston ideana on saada hyötyä sähkömarkkinoilta aktiivisilla toimilla. Käytännössä tämä voi tarkoittaa kulutuksen leikkaamista korkean sähkön hinnan mukaisesti tai kulutuksen siirtämistä hinnaltaan edullisemmille tunneille. Lisäksi voidaan tarjota tehoa reservimarkkinoille varallaoloon ja näin saada jatkuvasti tuloa markkinalta. Enegian Valvomo 24/7 -palvelu hoitaa markkinatoimenpiteet asiakkaan puolesta ja valvoo ympärivuorokautisesti, että joustot tapahtuvat sovitusti. Hyötypotentiaali riippuu suoraan joustettavan tehon suuruudesta, jouston aktivoitumisnopeudesta ja sallitusta kestosta. Kysyntäjoustolla on myös pelkkiä euroja laajempi merkitys sähkömarkkinoiden tasapainottajana. Sen avulla voidaan jatkossakin turvata yhä enemmän uusiutuviin tuotantomuotoihin pohjautuvan sähköjärjestelmän toiminta kaikissa tilanteissa.

Tyypillisesti hyödynnettävät joustot saadaan isoista sähkölämmityksen, valaistuksen, ilmanvaihdon tai jäähdytyksen kuormista, teollisuuden moottoreista tai elektrolyysiprosesseista sekä erilaisista varavoimalaitteistoista. Tällä hetkellä erityisen suuri hyötypotentiaali on esimerkiksi datasalien UPS- ja DRUPS-järjestelmillä, joiden perään datasalin sähkönkulutus voidaan tyypillisesti siirtää välittömästi. Vielä toistaiseksi aivan pienempien kuormien ja yksittäisten varavoimakoneiden hyödyntäminen ei yleensä ole taloudellisesti kannattavaa.

Miten sitten saada kysyntäjousto hyötyineen yrityksesi käyttöön? Ole rohkeasti yhteydessä asiantuntijoihimme Enegialla. Voit ottaa yhteyttä suoraan allekirjoittaneeseen tai nykyasiakkaana omaan asiakasyhteyshenkilöösi. Laskemme puolestanne ilmaiseksi arvion markkinoilta saatavilla olevasta hyödystä antamiesi lähtötietojen perusteella. Näin pääsemme kuormien joustopotentiaalin hyödyntämisessä eteenpäin.

Referenssi

Jy­väs­ky­län Ener­gia

Lue lisää

Lue seuraavaksi

Millä työkaluilla sinä voit
säästää energiaasi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Tai lue lisää palveluistamme:

Energiamarkkinat Energiatehokkuus Enerkey