Blogi

Mikä Datahub on?

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, jonne tietoa toimittavat sekä sen tietoja käyttävät kaikki Suomessa toimivat sähkönmyyjät ja jakeluverkkoyhtiöt. Kaikki tieto, joka nykyään siirtyy suoraan osapuolelta toiselle, tulee jatkossa kulkemaan Datahubin kautta. Sinne tallentuvat tiedot kaikista Suomessa sijaitsevista paikoista, joissa sähköä kulutetaan tai tuotetaan, tiedot käyttöpaikkojen asiakkaista sekä joka ainoasta sähkön myynti- ja siirtosopimuksesta. Datahubista löytyy myös tuntitasoinen mittaustieto kaikilta käyttöpaikoilta.

Mitä Datahubista on hyvä tietää?

Datahub otetaan käyttöön sähkön vähittäismarkkinoilla näillä näkymin loppuvuodesta 2019. Tullessaan se tuo monia muutoksia markkinoiden toimintaan, ja mikäli Datahub saadaan toimimaan Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin kaavailemalla tavalla, nuo muutokset tulevat suurelta osin olemaan hyvinkin toivottuja. Vai kukapa ei toivoisi nopeampaa asiakaspalvelua, yhdenvertaisuutta tiedonvaihdossa ja muutenkin kaikin puolin tehostettua toimintaa?

Miten Datahub saa aikaan toivotut muutokset?

Yksi merkittävä tekijä on tiedonvaihdon reaaliaikaistuminen. Nykymenetelmillä esimerkiksi sähkönmyyjän vaihtaminen on varsin monitahoinen prosessi. Kun asiakas tekee uuden sähkösopimuksen uuden myyjän kanssa, myyjän tulee ensin tehdä tästä ilmoitus verkkoyhtiölle, jonka jälkeen verkkoyhtiö ilmoittaa nykyiselle myyjälle vanhan sopimuksen päättymisestä. Vasta saatuaan kuittauksen nykyiseltä myyjältä verkkoyhtiö pääsee vahvistamaan uuden sopimuksen aloituksen uudelle myyjälle. Joskus tilanne voi olla se, että voimassa oleva myyntisopimus onkin määräaikainen, jolloin uusi myyjä voi joutua odottamaan jopa viisi arkipäivää saadakseen vain tiedon siitä, ettei uusi sopimus voikaan alkaa. Datahubista uusi myyjä voi asiakkaan valtuutuksella saada tiedon käyttöpaikan sopimustilanteesta reaaliajassa ilman monimutkaista viestien vaihtoa, jolloin palvelu nopeutuu ja turhien sopimusten tekemiseltä vältytään.

Valtuutusten tekeminen helpottuu

Jos asiakas haluaa tarjota ulkopuoliselle palveluntarjoajalle pääsyn esimerkiksi omiin mittaustietoihinsa, tämä onnistuu Datahubin online-palvelun kautta, eikä valtakirjoja ole enää tarpeen lähetellä edestakaisin. Jokainen asiakas, jonka nimissä on sähkösopimuksia, pääsee tuon online-palvelun kautta tarkastelemaan myös itse omia asiakas-, sopimus- ja mittaustietojaan. Vaikka asiakkaalla olisi useita sopimuksia useiden eri sähkönmyyjien kanssa useiden eri verkkojen alueella, kaikkien sopimusten tiedot löytyvät samasta paikasta.

Enegialla odotellaan Datahubin tuloa hyvillä mielin

Nopeutuva tiedonvaihto tekee esimerkiksi Enegian tasepalveluiden tuotannosta entistä tehokkaampaa. Myös raportointi- ja laskutuspalvelut hyötyvät Datahubista, kun pääsy asiakkaiden mittaustietoihin helpottuu ja tiedon laatu on entistä varmempaa Datahubin moninaisten validointi- ja valvontaprosessien myötä. Datahubin voi siis odottaa tuovan tullessaan paljon hyvää, mutta ennen kuin uusi toimintamalli saadaan käyttöön ja vanhoista tiedonvaihtomenetelmistä voidaan kokonaan luopua, on varmasti koko toimialalla edessään vielä lukuisia haasteita. Mullistaahan Datahub sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon lähes täydellisesti.

Loppukäyttäjän ei kuitenkaan tarvitse tällä asialla vaivata päätään. Vaikka Datahub tuo suuria mullistuksia sähkön vähittäismarkkinoiden toimintaan, suurimmalle osalle loppukäyttäjistä Datahub ei tule näkymään juuri mitenkään – muuta kuin parantuneena palvelun laatuna.

Lue lisää Datahubista: www.ediel.fi/datahub

Referenssi

Kot­kan Ener­gia

Lue lisää

Lue seuraavaksi

Millä työkaluilla sinä voit
säästää energiaasi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Tai lue lisää palveluistamme:

Energiamarkkinat Energiatehokkuus Enerkey