Blogi

Markkinakatsaus: Polttoaineiden hinnat ja kuiva sää ovat pitaneet sähkömarkkinan nousussa

Huhtikuun ensimmäisellä puoliskolla sää oli kuiva ja sulamiskauden käynnistyminen viivästyi normaalia kylmemmän sään johdosta. Matalien virtaamien, ajankohdan normaalia kylmemmän sään ja matalien vesiallastasojen myötä spot-hinnat pysyivät korkealla. Kuukauden keskivaiheilla sää lämpeni, jonka ansiosta sulaminen vauhdittui merkittävästi ja virtaamat nousivat, mutta matalien vesiallastasojen myötä spot-hinnat eivät kuukauden jälkimmäiselläkään puoliskolla laskeneet voimakkaasti.

Toukokuussa sää kuitenkin lämpeni ajankohtaan nähden erittäin lämpimäksi ja runsaan sulamisen myötä virtaamat nousivat erittäin korkealle, jolloin virtaamissa saavutettiin vuoden korkeimmat tasot toukokuun puolenvälin aikoihin. Erittäin korkeiden virtaamien, runsaan tuulituotannon ja ajankohtaan nähden matalan sähkön kysynnän myötä spot-hinnat romahtivat. Yöaikaan spot-hinnat laskivat jopa noin 1,5 €/MWh tasoon. Runsas vesi- ja tuulivoimatarjonta heijastui vahvasti säätösähkömarkkinoille ja yksittäisinä tunteina nähtiin jopa voimakkaasti negatiivista sähkön hintaa.

Huhti-toukokuun spot-hinnat
Huhti-toukokuun spot-hinnat

Laskeneista spot-hinnoista huolimatta sähkön futuurihinnat ovat jatkaneet vahvaa kehitystä, jonka taustalla on ollut kuiva sää ja vahvat polttoaineiden hinnat. Yleisesti ottaen vahva taloussuhdanne on ylläpitänyt hyödykkeiden hinnat vahvassa nousutrendissä. Polttoaineista öljyn hintaa ovat tukeneet myös jännitteet Lähi-idässä ja Yhdysvaltojen päätös irtautua Iranin ydinsopimuksesta. Yhdysvaltojen irtaantuminen sopimuksesta nostaa riskiä Iranin öljyn viennin laskusta. Vahva öljyn hinta on puolestaan tukenut kivihiilen hintaa.

Öljyn hinnan kehitys
Öljyn hinnan kehitys

Vahva taloussuhdanne on myös nostanut sähkön kysyntää ja markkinoilla ollut pelko sähkön voimakkaasta ylitarjonnasta on poistunut. Seuraavat vuosituotteet ovat nousseet jo yli 30 €/MWh tasoon. Samalla vahva taloussuhdanne on myös tukenut päästöoikeuden hintaa, mutta suurimmalta osin päästöoikeuden hinnan nousun taustalla on ollut poliittisen epävarmuuden väheneminen. Markkina kiristyy poliittisin keinoin erittäin tuntuvasti seuraavina vuosina.

Markkinahintojen voimakas nousu mahdollistaa lyhyellä tähtäimellä korjausliikkeen alaspäin. Korjausliike kuitenkin edellyttää fundamenttien heikkenemistä, mitä toistaiseksi ei kuitenkaan ole näkyvissä. Luonnollisesti suurimman epävarmuuden pohjoismaisella sähkömarkkinalla luo sääennusteet, mutta toistaiseksi sekä fundamentit että tekninen analyysi puoltavat markkinan jatkavan nousussa.

Lue seuraavaksi

Millä työkaluilla sinä voit
säästää energiaasi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Tai lue lisää palveluistamme:

Energiamarkkinat Energiatehokkuus Enerkey