aurinkopaneeli

Energiamarkkina­palvelut

Green Services

Asiakkaitamme

Alkuperätakuut ja vihreät sertifikaatit

Sisältyykö yrityksesi strategiaan tai arvoihin uusiutuvien energiamuotojen suosiminen ja olet kiinnostunut erilaisista vaihtoehdoista hankkia uusiutuvaa energiaa? Onko yrityksellänne tarvetta ostaa tai myydä alkuperätakuita tai rekisteröidä tuotantolaitoksia alkuperätakuujärjestelmään?

Alkuperätakuu

Sähkön verkkoon syöttämisen jälkeen ei ole mahdollista varmistua siitä, että esimerkiksi tuulisähköä ostava asiakas saa verkosta juuri tuulivoimalasta lähtöisin olevaa sähköä. Tästä syystä sähkön uusiutuvan alkuperän varmentamiseen käytetään alkuperätakuujärjestelmää ja fyysinen sähköenergia sekä sähkön uusiutuva alkuperä on mahdollista hankkia erillään.

”Tämä on yksi askel polulla kohti hiilineutraaliutta.”

Pasi Laitala, kestävän kehityksen johtaja, Es­poon Asun­not Lue koko menestystarina >

Alkuperätakuujärjestelmän avulla voimme hankkia uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön kootusti yrityksenne kaikkien liiketoimintojen tarpeisiin Suomessa ilman, että olemassa olevia sähkösopimuksia tarvitse muuttaa. Hankinnassa on mahdollista ottaa huomioon toiveet sähkön tuotantomuodon suhteen tai valita nimenomaan kotimaassa tuotettu uusiutuva energia. Hankinta voidaan suorittaa myös EKOenergia-ympäristömerkittynä, jolloin yrityksenne voi hyödyntää viestinnässä tietoa ympäristömerkityn sähkön hankinnasta.

Kerromme mielellämme lisää alkuperätakuuhankinnasta ja esittelemme siihen liittyviä erilaisia vaihtoehtoja yrityksellenne.

Ota yhteyttä

EKOenergia-merkistä voi lukea lisätietoja myös täältä: ekoenergy.org/fi

Päästöoikeusmarkkinat

Päästökaupankäynti on tapa saavuttaa poliittisesti asetettu päästövähennystavoite kustannustehokkaasti. Euroopan Unionissa päästökauppajärjestelmä käynnistyi vuonna 2005 ja sen piiriin kuuluu nykyään noin 12 000 teollisuuslaitosta ja lentoliikenteenharjoittajaa. Päästökauppaan kuuluvien toimijoiden tulee tarkkailla ja raportoida päästöjään sekä palauttaa vuosittain riittävästi päästöoikeuksia edellisvuoden päästöjä vastaan.

Päästöoikeuksilla käydään aktiivisesti kauppaa ja päästöoikeuksien hinta vaihtelee markkinatilanteen mukaan.

Kaupankäyntipalvelumme

Asiantuntijamme voivat auttaa päästökaupan piiriin kuuluvaa yritystänne päästöoikeuksien kaupankäynnissä meklaripalvelun tai salkunhallinnan muodossa. Meklaripalvelussa konsultoimme yritystänne asiantuntijana ja toteutamme päästöoikeuskaupat päätöstesi mukaisesti. Vaihtoehtona meklaripalvelulle on kokonaisvaltaisempi salkunhallintapalvelu, jossa laadimme yhdessä riskienhallintaan keskittyvän kaupankäyntistrategian. Salkunhallintapalvelussa asiantuntijamme hoitavat kaupankäynnin kokonaisuudessaan puolestanne.

"Pitkä yhteistyö Enegian kanssa on tuonut 5 miljoonan euron vuosisäästöt."

Matti Kalervo, vastuullisuusjohtaja, Kesko Oyj Lue koko menestystarina >

Markkinainformaatio ja asiantuntijapalvelumme

Seuraamme aktiivisesti päästökauppamarkkinaa ja siihen liittyvää poliittista päätöksentekoa. Kaupankäyntipalvelujen lisäksi autamme sinua tarjoamalla yrityksellenne kattavasti päästökauppaan liittyvää informaatiota, raportteja, koulutusta ja neuvontapalveluja. Palvelut räätälöimme yrityksenne tarpeisiin sopiviksi. Asiakkaanamme säästätte aikaa, kun teemme markkinaseurannan puolestanne tai perehdytämme uuden työntekijänne päästökauppamarkkinaan.

"Reaaliaikaisella seurannalla ja aktiivisuudella on saatavissa suuret säästöt."

Sami Markkanen, tuotantojohtaja, Kot­kan Ener­gia Lue koko menestystarina >

Päästökompensointi

Ovatko hiilijalanjäljen laskenta ja sen pienentämiseen liittyvät toimet osa yrityksenne yhteiskuntavastuuta? Haluatteko täydentää vastuullisuustoimianne kompensoimalla ne päästöt, joita ei omin toimin voida vähentää?

Päästökompensointipalvelu

Ilmastovaikutusten arviointi ja liiketoiminnasta aiheutuneiden kasvihuonekaasupäästöjen laskenta on osa monen yrityksen yhteiskuntavastuuta. Aiheutuneiden päästöjen määrää voidaan vähentää energiatehokkuuden avulla tai siirtymällä käyttämään uusiutuvaa energiaa. Näillä toimenpiteillä hiilijalanjälkeä ei kuitenkaan yleensä saada nollaan. Palvelumme avulla jäljelle jäävä päästömäärä on kuitenkin mahdollista kompensoida vastaavan suuruisella päästövähenemällä.

"Olemme tyytyväisiä löydettyämme luotettavan, ammattitaitoisen ja kokeneen kumppanin."

Juraj Puchý, viestintäjohtaja, E-Group Lue koko menestystarina >

Kasvihuonekaasupäästöt vaikuttavat maailmanlaajuisesti, jolloin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on tärkeätä, tapahtuipa se sitten missä päin maapalloa tahansa. Jotta toteutuneet päästövähennykset voidaan luotettavasti osoittaa, hakeutuu päästöjä vähentävä hanke valvovan kansainvälisen standardin hyväksymäksi. Tällöin hankkeen todistetusti tuottamille päästövähennyksille myönnetään päästövähennysyksiköitä (Voluntary Emission Reduction, VER), jotka toimivat kukin todisteena yhden hiilidioksiditonnin suuruisen päästövähenemän toteutumisesta.

Tarjoamme yrityksellenne mahdollisuuden kompensoida tietyn tuotteen, tapahtuman tai koko vuoden liiketoiminnan aiheuttamat päästöt VER-yksiköiden avulla. Voitte halutessanne valita, minkälaisesta hankkeesta ja mistä maasta hankkimanne päästövähennysyksiköt ovat peräisin. Päästövahennyksen hankinnalla tuette jonkin päästöjä vähentävän hankkeen toimintaa. Esittelemme mielellämme eri vaihtoehtoja, kerromme lisää päästökompensoinnista ja annamme yrityksellenne tarjouksen hiilijalanjäljen kompensoinnin suorittamisesta.

Ota yhteyttä

Green Services -palvelut tuottaa Enegia Portofolio Services Oy

Millä työkaluilla sinä voit
säästää energiaasi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Tai lue lisää palveluistamme:

Energiamarkkinat Energiatehokkuus Enerkey