Tietojärjestelmät energiamarkkinoille

E2 Sales

 

 

Sähkönmyynti yrityksille on taitolaji. Tarjousta pyytävä asiakas pitää tuntea läheisesti, jotta annettu tarjous on kannattava ja kilpailukykyinen. Myyjän tarvitsee prosessoida suuri määrä tietoa asiakkaan toteutuneesta sähkön käytöstä ja hintaan vaikuttavista tekijöistä sekä haastatella asiakasta hänen tulevaisuuden näkymistään, jotta voidaan rakentaa arvio asiakkaan tulevasta sähkön käytöstä ja sen odotetusta kustannuksesta.

E2 Sales on sähkön toimitussopimusten hallintajärjestelmä, joka helpottaa yritysmyynnin asiakassalkkujen hallintaa ja etenkin vaativaa tarjouslaskentaa.

Järjestelmä kokoaa yhteen tarjoukset, myynti- ja ostosopimukset, suojaukset, kulutustiedot ja reaaliaikaisen markkinatiedon. Järjestelmä suorittaa automaattisesti toiminnot, joita tarvitaan asiakkaiden kaikkien sopimusten elinkaaren hallintaan.

  • Tiedä missä mennään. Koostamme sinulle jatkuvasti ajankohtaista koontitietoa asiakassegmenttien tilasta.

  • Pidä hankintatiimi ajan tasalla samalla kuin hoidat asiakkuutta.

  • Tee vain kannattavia kauppoja, arvioi asiakkaan hinta asiakkuuden tuomien riskien ja hyötyjen valossa.

E2 Sales tukee myyjää tarjouslaskennan tekemisessä ja asiakkaan suojausten hallinnoinnissa.

Tarjouksen taustalla vaikuttavat tekijät muuttuvat jatkuvasti ja pieneltäkin kuulostavien muutosten vaikutus asiakkaan kannattavuuteen on merkittävä. Jotta myyjä voi keskittyä keskusteluun asiakkaan kanssa, tarjouslaskentaan ja sopimusten hallintaan tarvitaan tehokkaita ja helppokäyttöisiä työkaluja.

Palvelun tuottaa intStream Oy

Asiakkuuksien hallinta energiamarkkinoilla on poikkeuksellisen vaativaa. Sähkö on aikaan sidottu hyödyke, joten sähkön hinta ja määrä liikkuvat kaupanteon jälkeenkin. Tavanomaisten asiakkuudenhallintajärjestelmien tai taulukkolaskentaohjelmien avulla on vaikea hallita sähkön myyntisopimuksia ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä suojauksia. Etenkin sähkönkulutukseen sidottujen suojausten tarkka laskenta on työlästä.

Millä työkaluilla sinä voit
säästää energiaasi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme

Tai lue lisää palveluistamme:

Energiamarkkinat Energiatehokkuus Enerkey