Du är här

Nyheter

I energieffektivitetslagen ställs krav på företag som förutsätter energikunnande. När miljömedvetenheten ökar intresserar även ansvarsfull energiförbrukning. Samtidigt ökar energins betydelse, användningen effektiveras och energisystemen blir...
Smarta hushållsapparater och fastighetslösningar kommer att bli allmännare och ger samtidigt energi- och kostnadsbesparingar på upp till 30 procent. Man kan enkelt göra besparingar genom...
Det internationella konglomeratet Wihuri vill främja sin energieffektivitet. Genom att länka Enegias experthjälp till den egna personalens och serviceföretagens energitänkande kan man snabbare nå sina...
EnerKey, en energirapporteringstjänst utvecklad av Enegia, har förnyats. Bolaget har utvecklat tjänsten allt mer i riktning från energirapportering till förvaltning. Tack vare de nya egenskaperna...
Produkterna på elmarknaden svängde brant uppåt i pris i slutet av september på grund av den torra väderleken. Också stenkolen blev klart dyrare då kolproduktionen...
Enegia certifierar ursprunget för den EKOenergi som Espoon Asunnot använder i sina fastigheter. Den förnybara elen är finländsk bioenergi. Espoon Asunnot äger största delen av...
Betongelementtillverkaren Parma förstärker sitt energihanteringskunnande genom Enegias Energichef-tjänst. Syftet är att effektivisera användningen av energi och vatten genom en korrekt uppföljning på Parmas alla fabriker...
Finlands ledande oberoende energiexpertföretag Enegia säljer sin projekttjänst inom energieffektivitet till LeaseGreen Suomi Oy. – Enegia har preciserat sin strategi. Vi fokuserar på elmarknads- och...
Kalle Ahlstedt, DI, har valt till ny verkställande direktör för Enegia. Ahlstedt, 48, har tidigare fungerat på Fortum inom flera olika affärsledningsuppgifter sedan 1997. Senast...
Enegia har slutit ett samarbetsavtal med E-Group a.s som är ett slovakiskt investerings- och konsultbolag inom elbranschen. Avtalet innehåller ansvar för balansen samt förmedlingen av...

Sidor