Du är här

Företaget

Historien om Enegia är en historia om innovativitet och mod baserat på två finländska företags vilja att betjäna sina kunder i elmarknadens föränderliga värld.

När elmarknaden öppnades på 90-talet orsakade de förändrade kraven både aktörer och kunder huvudbry – nu skulle man både kunna köpa och sälja el. Det fanns ett tydligt behov av opartiska sakkunnigtjänster som de dåtida Energiakolmio och Skapat Energia tillgodosåg mycket väl.

För oss på Enegia är de trofasta kunderna och den kunniga personalen idag de viktigaste resurserna. Vi har en ofantlig mängd kunskap, erfarenhet och handlingskraft som vi förmedlar våra kunder i oräkneliga evenemang, dagliga operationer och i kommunikationen. Vi behöver våra kunder och våra kunder behöver oss.

Enegias proaktiva verksamhet har varit betydande under hela den tid som marknaden har utvecklats. Vi bistår våra kunder i alla frågor som gäller energianskaffning och energiförvaltning. Samarbetet baserar sig på en resultatrik, långvarig och pålitlig verksamhet till förmån för kunden. Vi bygger vår gemensamma framtid idag, tillsammans med vår personal och våra kunder.

Som ansvarsfull aktör ser vi vår energiförvaltning som en viktig del av företagets samhällsansvariga verksamhet. Tack våra tjänster sparar våra kunder i sin energiförbrukning och minskar sålunda miljöeffekterna av sina egna handlingar. Dessutom tar vi hänsyn till vår gemensamma miljö i form av ursprungsgarantier, gröna certifikat och förnybara energikällor. Vi iakttar höga etiska principer i vår affärsverksamhet. Vi erbjuder vår personal goda arbetsförhållanden och en trygg arbetsmiljö och ser till att personalen bemöts rättvist.

Vårt syfte är att i framtiden erbjuda en allt bredare kundkrets inom Östersjöområdet högklassiga och opartiska sakkunnigtjänster. Vårt serviceutbud växte redan för många år sedan till en bred helhet som omfattar allt möjligt i anslutning till energi. Vår verksamhet har också utvidgats när energiproducenterna har blivit en del av vår kundkrets.

Enegia har emellertid inte glömt sina rötter som en kundinriktad, pålitlig och resultatrik aktör. Vi är kompromisslöst neutrala i vår verksamhet och tar alltid fram de lösningar som är de bästa för kunden. Vi på Enegia förbinder oss att arbeta i enlighet med våra värderingar, producera kostnadsbesparingar, mervärde och neutral information för våra kunder.

Vi sparar din energi - Enegia

 

Koncernstrukturen

Enegia Group Oy, som varit verksamt sedan 1995, ägs av Vaaka Partners Oy (över 50 %) och den operativa ledningen. Enegia Consulting (f.d. Energiakolmio och Skapat Energia), Enegia Sweden AB (f.d. Skapat Energi) samverkar under det gemensamma varumärket Enegia. De övriga koncernföretagen är Enegia Portfolio Services Oy och intStream Oy.

År 2015 omsatte koncernens lösningsverksamhet 18 miljoner euro.

 

Värderingar

Kundorientering
Vi är initiativrika, smidiga och direkt nära våra kunder. Vi koncentrerar oss på att via vår kompetens producera nytta för våra kunder.
 

Pålitlighet
Vi är en oberoende och ansvarsfull aktör. Vår expertis och vårt öppna arbetssätt väcker tillit.
 

Resultatinriktning
Vi ställer ribban högt. Vi håller våra löften. Vi är lösningsorienterade och påhittiga.

 

Information

  • Verksamhetsorter: Tavastehus (huvudkontor), Jyväskylä, Stockholm och Helsingfors
  • Verksamhetsområden: Finland, Sverige, Östersjöregionen och globala tjänster via nätverket av samarbetspartners
  • Företagskunder: fler än  20 000. Hälften av Finlands hundra största företag anlitar våra tjänster.
  • Anställda: 160
  • Lösningsverksamhetens omsättning: 18 Meur (2015)
  • Elupphandling: 20 TWh inom portföljförvaltning. Vi hanterar närmare 25 % av Finlands elanvändning.

 

Medlemskap