Du är här

Företag och industri

Både elhandel och energieffektivisering spelar en viktig roll i företagens och industrins affärsverksamhet. Vi erbjuder företag och industrin förvaltning av elportföljen, förutom fysisk balansansvar samt kontrollrum 24/7 högklassiga energieffektiviseringstjänster, som energikartläggningar och energibesiktningar. Via oss får företag och industri också nödvändiga ursprungsgarantier och gröna certifikat.