Du är här

Fastighetsförvaltning

Vi erbjuder fastighetsägare och fastighetsförvaltningsföretag bl.a. sakkunnig rapporterings- och faktureringsservice, livscykelkonsultation, portföljförvaltning samt expertprojekt. Enegia sköter också fastigheternas miljöklassificeringar samt den inköpta energins ursprungsgarantier.