Du är här

Energibolag

Vi erbjuder energibolagen oberoende och övergripande tjänster som portföljförvaltning inom elhandel, elproduktion och utsläppshandel, 24/7 tjänster i anslutning till den fysiska balanshanteringen och kontrollrummet samt energianalyser. Vi gör också kundspecifika marknadsutredningar och genomför andra projekt t. ex. som stöd för investeringsbeslut.