Olet täällä

Yritys

Enegian tarina kertoo innovatiivisuudesta ja rohkeudesta, pohjautuen kahden suomalaisen yrityksen haluun palvella asiakkaitaan sähkömarkkinoiden muuttuvassa maailmassa.
 
90-luvulla tapahtunut sähkömarkkinan avautuminen aiheutti päänvaivaa muuttuneiden vaatimusten osalta niin toimijoille kuin asiakkaillekin – nyt sähköä piti osata ostaa sekä myydä. Puolueettomille asiantuntijapalveluille oli selkeä tarve, jonka silloiset Energiakolmio ja Skapat Energia hyvin täyttivät.
 
Tänään, meillä Enegialla tärkeimmät voimavaramme ovat uskolliset asiakkaamme sekä asiantunteva henkilöstömme. Meillä on suunnaton määrä tietoa, kokemusta ja toimintatarmoa, mikä välittyy asiakkaillemme lukemattomissa tapaamisissa, päivittäisissä operaatioissa ja viestinnässä. Me tarvitsemme asiakkaitamme ja asiakkaamme tarvitsevat meitä.
 
Enegian proaktiivinen toiminta on ollut merkittävää koko markkinan kehityksen kannalta. Me autamme asiakkaitamme kaikissa energianhankintaan ja -hallintaan liittyvissä asioissa. Yhteistyö perustuu tuloksekkaalle, pitkäaikaiselle ja luotettavalle toiminnalle asiakkaan hyväksi. Me rakennamme yhteistä tulevaisuuttamme tänään, yhdessä henkilöstömme ja asiakkaidemme kanssa.
 
Vastuullisena toimijana näemme energianhallinnan tärkeänä osana yrityksen yhteiskuntavastuullista toimintaa. Palveluidemme avulla asiakkaamme säästävät energian kulutuksessa ja vähentävät näin oman toimintansa ympäristövaikutuksia. Lisäksi huomioimme yhteisen ympäristömme sähkön alkuperätakuiden, vihreiden sertifikaattien ja uusiutuvien energialähteiden muodossa. Liiketoiminnassamme noudatamme korkeita eettisiä periaatteita. Tarjoamme henkilöstöllemme hyvät työolosuhteet ja turvallisen työympäristön sekä huolehdimme henkilöstömme tasapuolisesta kohtelusta.
 
Tulevaisuudessa tavoitteenamme on tarjota laadukkaat ja puolueettomat asiantuntijapalvelut yhä laajemmalle asiakaskunnalle Itämeren alueella. Palveluvalikoimamme kasvoi jo vuosia sitten laajaksi kokonaisuudeksi, joka kattaa kaiken mahdollisen energiaan liittyvän. Toimintamme on myös laajentunut energiantuottajien tullessa osaksi asiakaskuntaamme.
 
Enegia ei ole kuitenkaan unohtanut juuriaan asiakaslähtöisenä, luotettavana ja tuloksellisena toimijana. Olemme toiminnassamme tinkimättömän puolueeton ja haemme aina asiakkaan kannalta parhaita ratkaisuja. Me Enegialla sitoudumme toimimaan arvojemme mukaisesti, tuottaen kustannussäästöjä, lisäarvoa ja puolueetonta informaatiota asiakkaillemme.
 
Säästämme energiaasi - Enegia
 

Konsernin rakenne
 
Vuodesta 1995 toimineen Enegia Group Oy:n omistaa Vaaka Partners Oy (yli 50 %) ja toimiva johto. Enegia Consulting Oy (ent. Energiakolmio ja Skapat Energia Oy), Enegia Sweden Ab (ent. Skapat Energi) toimivat yhteisen Enegia-brändin alla. Konserniin kuuluvat myös Enegia Portfolio Services Oy ja intStream Oy.
 
Konsernin palveluliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2015 oli 18 Meur.
 

Arvot

 

Asiakaslähtöisyys
Olemme aloitteellisia, ketteriä ja ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet. Keskitymme osaamisemme kautta hyötyjen tuottamiseen asiakkaille.
 

Luotettavuus
Olemme riippumaton ja vastuullinen toimija. Asiantuntijuutemme ja avoin toimintatapamme herättävät luottamusta.
 

Tuloksellisuus
Asetamme riman korkealle. Teemme mitä lupaamme. Olemme ratkaisuhakuisia ja kekseliäitä.

 

Tietoja Enegiasta

Toimipaikat: Hämeenlinna (pääkonttori), Jyväskylä, Tukholma ja Helsinki
Toimialueet: Suomi ja Ruotsi sekä kaikki Itämeren ympäristön maat. Globaalit palvelut kumppaniverkoston kautta.
Asiakkaat: yli 20 000 yritys- ja julkisen sektorin asiakasta. Puolet Suomen sadasta suurimmasta yrityksestä käyttää palvelujamme.
Henkilöstöä: 160
Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 18 Meur (2015)
Sähkönhankinta: 20 TWh sähkösalkunhallinnassa. Hallinnoimme lähes 25 % Suomen sähkönkäytöstä.

Omistus

Enegia Group Oy:n omistaa suomalaisen pääomasijoitusyhtiö Vaaka Partners Oy:n hallinnoima rahasto [Vaaka Partners Buyout Fund II Ky] (yli 50 %) ja toimiva johto. Rahaston sijoittajina ovat institutionaaliset sijoittajat ja pääsijoittajaryhmänä suomalaiset sekä kansainväliset eläkevakuutusyhtiöt. Lisätietoja Vaaka Partnersista.

Konsernirakenne

Emoyhtiö Enegia Group Oy (y-tunnus 2628229-6)

Tytäryritykset (100 %):
Enegia Consulting Oy (y-tunnus 2093299-9)
Enegia Portfolio Services Oy (y-tunnus 2549647-9)
Enegia Sweden Ab (EU reg nr SE556755728401)
intStream Oy (y-tunnus 1607763-5)

 

 

Jäsenyydet

figbc.fi usgbc.org tuulivoimayhdistys.fi amchamfinland.com