Olet täällä

Perusmaksuselvitykset

Perusmaksuselvitykset


Kau­ko­läm­mön pe­rus­mak­su­sel­vi­tys

Kaukolämmön perusmaksu määräytyy lämmitystehon tarpeen mukaan kohteen liittyessä kaukolämpöverkkoon. Tehontarve voi ajan myötä laskea ja perusmaksu jäädä liian korkeaksi, ellei tilannetta aika ajoin tarkisteta. Perusmaksussa oleva virhe voi tuoda kiinteistöllesi jopa tuhansia euroja turhia kuluja vuodessa. Perusmaksuselvityksessä tarkastetaan kohteen todellista kulutusta vastaava tilausvesivirta tai -teho kolmen edellisen vuoden kulutuksien perusteella.

Saat selvityksestä laskentaraportin selkeine toimenpide-ehdotuksineen. Mikäli selvitys osoittaa, että perusmaksua maksetaan väärin perustein, se voidaan erillisellä toimeksiannolla neuvotella paikallisen lämpöyhtiön kanssa kiinteistön oikeaa kulutusta vastaavaksi. Saat pysyvän hintahyödyn heti, kun kaukolämpöyhtiö on laskenut perusmaksun oikealle tasolle.


Siir­to­ta­rif­fiop­ti­moin­ti

Siirtotariffioptimoinnilla varmistamme, että kohteellasi on oikea siirtotuote ja ettet maksa sähkönsiirrosta liikaa.

Selvityksessä tarkastellaan mikä sähköyhtiön tarjoamista siirtotuotteista on kohteen sähkönkulutukselle ja -käytölle (esimerkiksi ajalliselle vaihtelulle) edullisin vaihtoehto. Noin 35 % tehdyistä tarkastuksista on tuottanut asiakkaillemme säästömahdollisuuksia.

Palvelun sisältö:
  • Palvelussa selvitetään nykyiset käytössä olevat tariffit käyttöpaikoittain sekä sähkön kulutus 12 kuukauden ajalta.
  • Siirtokustannukset lasketaan nykyisille ja vaihtoehtoisille tariffeille. Tämän pohjalta tehdään toimenpide-ehdotukset tariffinvaihdoista.
  • Työssä voidaan tarkastella myös verkkoyhtiön salliman loistehon ilmaisosuuden ylitys käyttöpaikoittain.

Ve­si­liit­ty­män pe­rus­mak­su­sel­vi­tys

Hyvin usein kiinteistön vedentarve laskee vesiyhtiön verkostoon liittymisen jälkeen. Näin voi tapahtua esimerkiksi energiansäästötoimenpiteiden ansiosta. Vedentarve on myös voitu alun perin voitu määritellä liian korkeaksi. Pienenkin eron oikaisu tarpeenmukaisen ja laskutettavan vedenkulutuksen välillä voi merkitä satojen eurojen säästöä perusmaksuissa.

Selvitämme laskennallisesti kolmen edellisen vuoden todellisen vedenkulutuksen perusteella, minkäkokoinen vesimittari kiinteistöösi tarvitaan. Mikäli ilmenee, että todellinen vedenkulutus on laskutettua pienempi, suosittelemme sinulle vesimittarin vaihtoa pienempään. Saat pysyvän hintahyödyn heti, kun olet ilmoittanut vesiyhtiölle uuden mittarikoon ja vesiyhtiö on vaihtanut kiinteistöön uuden vesimittarin.