Olet täällä

Päästökompensointi

Päästökompensointi

Ovatko hiilijalanjäljen laskenta ja sen pienentämiseen liittyvät toimet osa yrityksenne yhteiskuntavastuuta? Haluatteko täydentää vastuullisuustoimianne kompensoimalla ne päästöt, joita ei omin toimin voida vähentää?

Ilmastovaikutusten arviointi ja liiketoiminnasta aiheutuneiden kasvihuonekaasupäästöjen laskenta on osa monen yrityksen yhteiskuntavastuutoimia. Aiheutuneiden päästöjen määrää voidaan vähentää monin tavoin, muun muassa energiatehokkuustoimien avulla tai siirtymällä käyttämään uusiutuvaa energiaa. Omin toimin hiilijalanjälkeä ei kuitenkaan yleensä saada nollaan, mutta jäljelle jäävä päästömäärä on sen sijaan mahdollista kompensoida maksamalla vastaavan suuruisen päästövähenemän tapahtumisesta jossain muualla maailmassa.

Kasvihuonekaasupäästöjen vaikutus ilmastoon on globaali, jolloin voidaan ajatella yhden hiilidioksiditonnin vähentämisen olevan yhtä tärkeätä, tapahtuipa se sitten missä päin maapalloa tahansa. Jotta toteutuneet päästövähennykset voidaan luotettavasti osoittaa, voi päästöjä vähentävä hanke tietyin ehdoin hakeutua jonkin päästövähennyshankkeita valvovan kansainvälisen standardin hyväksymäksi. Tällöin kyseinen standardi valvoo hanketta ja myöntää sen todistetusti tuottamille päästövähennysyksiköille päästövähennysyksiköitä (Voluntary Emission Reduction, VER), jotka toimivat kukin todisteena 1 tCO2e suuruisen päästövähenemän toteutumisesta.

Tarjoamme yrityksellenne mahdollisuuden kompensoida esimerkiksi tuotteen, tapahtuman tai vaikkapa koko vuoden liiketoiminnan aiheuttamat päästöt hankkimalla ja mitätöimällä puolestanne VER-yksiköitä. Voitte halutessanne valita minkälaisesta hankkeesta ja mistä maasta hankkimanne päästövähennysyksiköt ovat peräisin - hankinnalla tuette jonkin päästöjä vähentävän hankkeen toimintaa. Esittelemme mielellämme vaihtoehtoja, kerromme lisää kompensoinnista ja annamme yrityksellenne tarjouksen hiilijalanjäljen kompensoinnin suorittamisesta.

Suomen ympäristökeskus on listannut täällä erilaisia laskureita, joita voi käyttää apuna hiilijalanjäljen arvioinnissa.