Olet täällä

Enegia Portfolio Services

Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön ja päätöksenteon tueksi parhaat energia-alan asiantuntijat. Asiantuntijuus, riippumattomuus ja korkeatasoinen osaaminen ovat toimintamme perusta. Anna meille yhteystietosi, otamme yhteyttä.

Enegia Portfolio Services Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä sijoituspalvelulain mukainen toimilupa. Olemme täällä asiakkaitamme – juuri sinua – varten.

 

Ratkaisumme asiakkaille:

SALKUNHALLINTA, SÄHKÖ- JA PÄÄSTÖMARKKINAT

Enegia Portfolio Services Oy tuottaa sijoituspalvelutoimiluvan mukaista salkunhallintapalvelua. Salkunhallintapalvelun tavoitteena on saavuttaa optimaalinen lopputulos hallittaessa sähkö- ja päästömarkkinoiden kauppaan liittyviä riskejä, olipa tavoitteena kustannussäästöt tai tuottojen optimointi. Sopiva salkkuratkaisu valitaan aina asiakkaan tarpeen mukaan. Salkkupalvelut sopivat sekä isoille että pienille sähkönkuluttajille ja –tuottajille, sekä päästökaupan toimijoille. Osana palvelua tuotamme kattavan raportoinnin, jota hyödynnetään osana salkun tilan seurantaa ja riskienhallin tavoitteiden toteutumista. 

 

KAUPANKÄYNTIPALVELU, SÄHKÖ- JA PÄÄSTÖMARKKINAT SEKÄ ALKUPERÄTAKUUT

Välitämme puolestasi pohjoismaisessa sähköpörssissä noteerattavia Nasdaq OMX Commodities -standardituotteita, sekä halutessasi organisaatiosi tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja kahdenvälisillä markkinoilla. Päästöoikeuksien kaupankäynnissä tavoitteena on löytää asiakkaan kanssa yhteistyössä kustannustehokkaita ratkaisuja CO2 päästöoikeuksien kaupankäynnin järjestämiseksi. Mahdollistamme asiakkaillemme myös osallistumisen alkuperätakuumarkkinoille.

 

MARKKINAINFORMAATIO

Tuotamme jatkuvasti Asiakkaillemme korkeatasoista markkinainformaatiota, jonka avulla yrityksesi pysyy ajan tasalla pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla ja EU:n päästöoikeusmarkkinoilla tapahtuvista muutoksista ja tulevaisuudennäkymistä. Julkaisemme sähkömarkkinan viikkokatsausta, päivittäin ilmestyvää aamun markkinakommenttia sekä päästökaupan viikko- ja kuukausikatsausta. Kaikki oleellinen sähkön- ja päästöoikeuden hintaan vaikuttava tieto löytyy myös EnerKey-palvelusta.

 

IFRS-SUOJAUSLASKENTAPALVELU

IFRS-suojauslaskentapalvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka noudattavat kirjanpidossaan kansainvälistä IFRS-tilinpäätösstandardia. Toimitamme yrityksellesi joko kuukausi- tai kvartaaliraportin finanssisuojauslaskennasta. Raportin avulla yrityksesi taloushallinto osaa kirjata muutokset joko taseeseen tai tulokseen.