Olet täällä

Onnistuneen rakennusautomaatioprojektin viisi vaihetta

Onnistuneen rakennusautomaatioprojektin viisi vaihetta

Rakennusautomaatioprojektin läpivienti alusta loppuun voi olla haastavaa. RAU-projekti on kuitenkin kannattavaa suorittaa, koska yhtenäinen rakennusautomaatio parantaa kiinteistön ylläpitoa, säädettävyyttä, energiatehokkuutta sekä olosuhteita. Modernisoitu rakennusautomaatiojärjestelmä maksaa itsensä takaisin energiankulutuksien pienentyessä ja käytettävyyden parantuessa. Tässä blogissa käsittelemme viittä keskeisintä vaihetta, jotka mahdollistavat rakennusautomaatioprojektin onnistuneen läpiviennin.

On­nis­tu­neen ra­ken­nu­sau­to­maa­tiop­ro­jek­tin vii­si vai­het­ta

 

1. Urakoitsijan valitseminen

Investointivaiheessa avainasemassa on automaatiourakoitsijan valitseminen. Koska urakointiprojektin toteuttamiseen on tarjolla lukuisia hyväksyttyjä toimijoita, on tärkeää valita aloitusvaiheessa itselle sopivin kumppani. Vaikka kaikkia toimijoita sitoo samat standardit ja määräykset, on tarjonnan kirjo hyvin laaja. Taitava urakoitsija hoitaa kuitenkin RAU-projektin alusta loppuun luotettavasti ja asiakaslähtöisesti.

 

2. Suunnitteluvaihe

Urakointiprojektin yksi tärkeimmistä onnistumiseen vaadittavista elementeistä on suunnitteluvaiheessa tunnistaa asiakkaan tarpeet ja sopia yhteisistä toimintatavoista mahdollisimman pitkälle. Mitä selkeämmin asiakas tietää mitä haluaa automaatioltaan, sitä helpommin hän saa tarvistemaansa palvelua. Mikäli edullisinta urakointipalvelua tarjoavan tahon kanssa tavoitteet eivät ole kristallinkirkkaan selkeät molemmille osapuolille, ei välttämättä kannata tyytyä halvimpaan ratkaisuun. Jos lopputulos ei vastaa tavoitetta, häviää taloudellinen hyöty hyvin nopeasti.

 

3. Toteutusaste

Suunnitteluvaiheen jälkeen siirrytään toteutusasteelle, jolloin projektin ajanhallinta, tarvittavan I/O-pistekokonaisuuden hahmottaminen sekä dokumentointi korostuu. Pisteiden selvittäminen on olennainen osa ohjauksien ja säätöjen implementoinnissa ja sen myötä valvonta-alakeskusten rakentamisessa. Kuten projektiluonteisessa työssä yleensäkin, on tarkka dokumentointi tässäkin tapauksessa tärkeää. Mitä paremmin tiedot ovat kirjallisessa muodossa, sitä vähemmän asioita jää muistin varaan, jolloin vältytään turhalta työltä. Kun nämä asiat ovat kunnossa, on projektipäällikön rooli valvoa ennalta sovittujen asioiden toteutumista ja huolehtia, että projektissa päästään maaliin sovitussa aikataulussa.

 

4. Käyttöönotto

Käyttöönottoa vaille valmista rakennusautomaatiota ei luovuteta asiakkaalle ilman perusteellisia testauksia ja toiminnan varmistusta. Projektin toimittajan vastuu laitteiston ja automaation toimivuudesta jatkuu ainakin sovitun takuuajan verran. Toimittajan tehtävä on opastaa asiakasta automaation käytössä sekä ohjeistaa mahdollisissa ongelmatilanteissa.

 

5. Automaation seuranta etähallinnan avulla

Viimeinen vaihe onnistuneeseen rakennusautomaatioprojektiin on automaation seuranta etähallinnan avulla. Jatkuvan etähallinnan avulla rakennusautomaation säätöjen toimivuutta ja olosuhteiden pysyvyyttä voidaan tehostaa. Etähallinta on takuuajan puitteissa erittäin hyödyllistä, sillä urakoitsija on velvollinen kyseisenä aikana korjaamaan ammattilaisen havaitsemat puutteet automaatiossa sekä voi toteuttaa sovitusti tehtyjä muutosehdotuksia. Lopputulemana saavutetaan sekä toimiva ja tarpeenmukainen rakennusautomaatiojärjestelmä että korkea energiatehokkuus. Enegian valinta etähallinnan ratkaisuksi on EnerKey -energiajohtamisjärjestelmä sekä Energiapäällikkö-palvelu, joiden avulla kiinteistön rakennusautomaation täysi potentiaali saadaan käyttöön ja taataan automaation toimivuus.

Onko sinulla suunnitelmissa rakennusautomaatioprojektin toteutus tai haluatko säästää energiaasi? Ota yhteyttä asiantuntijaamme niin kerromme mielellämme, kuinka voimme olla sinulle avuksi.

Guest Writer