Olet täällä

Olemmeko ajopuuna maailmanmarkkinoilla?

Olemmeko ajopuuna maailmanmarkkinoilla?

Miksi suomalainen sähkönkäyttäjä iloitsee Norjan ja Ruotsin sateista? Entä miten maailman toisella puolella tapahtuvat tulvat vaikuttavat meihin? Mikä merkitys kansainvälisten poliitikkojen ilmastoasenteilla on suomalaisten sähkön hintaan?

Norjan sähköstä tuotetaan liki kaikki vesivoimalla ja Ruotsissakin vesivoiman osuus on hyvin suuri. Sähkö liikkuu halvemmalta alueelta kalliimmalle siirtoyhteyksiä pitkin. Normaalia sateisimpien kausien jälkeen Norjan ja Ruotsin halpa vesivoima laskee myös Suomen hintaa. Tuulella on myös yhä suurempi rooli sähkön hinnan muodostuksessa. Ruotsissa tuulivoimalla tuotetaan jo nyt reilusti enemmän sähköä kuin Olkiluoto 3 ydinvoimala tulee valmistuessaan tuottamaan. Hyvin tuuliset tai tuulettomat päivät Ruotsissa heijastuvat myös Suomen hintoihin siirtoyhteyksien kautta.

Suomessa sähkön hinnan tason määrittämisessä merkittävimmässä roolissa ovat hiilivoiman tuotantokustannukset. Kivihiilen hinnat määräytyvät globaalien tekijöiden mukaan. Kun esimerkiksi Australian kivihiilen tuotantoalueilla tulvii, heijastuu se kivihiilen hinnannousun kautta myös suomalaisen sähkönkäyttäjän hintoihin.

Kansainvälinen ilmastopolitiikka ja siihen linkittyvät EU:n ilmastotavoitteet ohjaavat investointeja ja tukipolitiikkaa Suomessa. Esimerkiksi EU-tason jatkuvat poliittiset muutokset päästöoikeusmarkkinoilla ovat heiluttaneet suomalaisten sähkön hintaa reippaasti kuluvien vuosien aikana. Myös Venäjän päätökset markkinamekanismin muutoksista ovat vähentäneet reilusti sähkön tuontia Venäjältä Suomeen viime vuosina. Suomalaisten sähkön hinta on siis myös hyvin riippuvainen globaaleista poliittisista päätöksistä. Suomella on toki sanansa sanottavana kansainvälisillä kentillä, mutta suurta roolia päätöksissä meillä ei ole.

On selvää, että sähkön hinta Suomessa linkittyy hyvin paljon maailman tapahtumiin ja päätöksiin. Olemme pitkälti ajopuuna muuttuvilla maailman markkinoilla. Lisääntyvä siirtokapasiteetti Keski-Eurooppaan, uusiutuvan energian lisääntyminen globaalisti, kansainväliset investointeja ohjaavat ilmastopäätökset ja globaali taloudellinen kehitys tulevat entisestään kasvattamaan roolia Suomen sähkön hinnan määrittäjänä. Yksittäisen sähkönkäyttäjän onkin entistä hankalampi pysyä kärryillä erilaisista sähkön hintaan vaikuttavista tekijöistä, joten ammattilaisten apu onkin paikallaan alati muuttuvilla sähkömarkkinoilla.

Portfolio Manager, SME Portfolios