Olet täällä

Energiatehokkuus

Elli Ikonen

Ei täällä kannata mitään katselmuksia tehdä”. ”Ei me haluta enää yhtään lisää järjestelmiä”. ”Kyllä me tiedetään meidän säästökohteet”. ”Turha täällä on alkaa mistään valoista säästelemään, kun tuotantoprosessi kuluttaa 90 %...

Elli Ikonen

Suomessa on tällä hetkellä 311 kuntaa. Uuteen energiatehokkuussopimukseen on liittynyt 47 kuntaa eli vain 15 % kuntien kokonaismäärästä. Edellisellä sopimuskaudella kuntia ja kuntayhtymiä oli mukana 134 kappaletta, yli 40 %...

Juho Linsuri

Kesälomalla Energiapäällikkö teki vertailua eri grillausmuotojen välillä energiatehokkuuteen vedoten. Grillausmuodoiksi vertailuun valikoituivat kaasugrilli, hiiligrilli ja puugrilli. Lämpöarvo Kaasulla on vertailun parhain lämpöarvo kilogrammaa kohden (12,83 kWh/kg), joten täydestä kaasusäiliöstä liittää...

Stiina Vilenius

Rakennusautomaatioprojektin läpivienti alusta loppuun voi olla haastavaa. RAU-projekti on kuitenkin kannattavaa suorittaa, koska yhtenäinen rakennusautomaatio parantaa kiinteistön ylläpitoa, säädettävyyttä, energiatehokkuutta sekä olosuhteita. Modernisoitu rakennusautomaatiojärjestelmä maksaa itsensä takaisin energiankulutuksien pienentyessä ja...

Elli Ikonen

Elämme maailmassa, joka automatisoituu kiihtyvää tahtia. Kännykän sovelluksien avulla voi seurata vedenjuontia, hedelmällisyyttä, ilmoittaa hätäkeskukseen sijainnin ja nähdä jääkaapin sisällön. Toisaalta elämme edelleen maailmassa, jollainen se oli useita kymmeniä vuosia...

Elli Ikonen

Energiatehokkuus on mainio myyntiargumentti. Säästölupaukset houkuttelevat investoimaan erilaisiin laitteisiin ja palveluihin – maksavathan ne itsensä nopeasti takaisin. Samalla kun säästetään rahaa, säästetään myös ympäristöä kun kasvihuonekaasupäästöt pienenevät. Eikä tässä ole...

Antti Hieta

Voisi varmaan todeta, että hymyilevästä kiinteistöpäälliköstä, mutta suomalainenhan ei hymyile, joten ohessa pari muuta vinkkiä. Näillä otsikoilla on myös yllättävän paljon yhtäläisyyttä siihen miten Rion uimahyppyaltaassa esiintynyt vesiongelma saataisiin estettyä...

Jukka Akselin

Rakennusten energiatehokkuutta säätelevien lakien kiristyminen vaatii meiltä toimenpiteitä ja toimintatapojen muutosta. Uusien julkisten rakennusten tulee olla lähes nollaenergiataloja vuoden 2019 alusta alkaen, kun taas kaikkien muiden uusien rakennusten vuoden 2021...

Jukka Akselin

Harva tietää, että Suomessa on toimiva vapaaehtoinen järjestelmä energiansäästöön, vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset. Niihin on sitoutunut noin 80 prosenttia Suomen kokonaisenergiankulutuksesta eli valtaosa teollisuudesta, muista yrityksistä ja suurista energian kuluttajista. Uusi kahdeksanvuotinen...

Juhani Vättö

Maslow’n tarvehierarkian kolme ensimmäistä porrasta ovat: fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tarpeet ja yhteenkuuluvuuden tarpeet. Nämä ovat ihmisten perustarpeet, eikä energiansäästäminen näy niissä muuten kuin ehkä yhteenkuuluvuutena ekologisessa ryhmässä. Esi-isämme ajautuivat aikoinaan...

Sivut