Olet täällä

Tuulivoimatuotanto ohitti lauhdetuotannon

Tuulivoimatuotanto nousi Suomessa ennätyslukemiin joulukuussa 2014. Lähes 150 GWh:n tuotantomäärällä tuulivoima ylitti 130 GWh:n lauhdetuotannon sekä tunti- että kuukausitasolla. Tulevaisuudessa lauhdetuotanto jäänee reservituotannon rooliin.

Tuulivoimalla tuotettiin joulukuussa lähes 150 gigawattituntia, joka vastaa keskimäärin 200 megawatin tehoa. Korkeimmillaan tuulisimpina päivinä tuulituotanto ylsi yli 440 megawatin tuntitehoihin. Kuluvana vuonna uutta tuulivoimaa rakennettaneen n. 300 megawattia, joten tuuli syrjäyttää jatkossakin lauhdetuotantoa tuulisina päivinä.

lauhde_ja_tuulituotanto.PNG

Lauhde- ja tuulivoimatuotanto Suomessa tuntitasolla joulukuussa 2014. © Energiakolmio

"Lauhdetuotantoa tarvitaan Suomessa markkinaehtoisesti vähintään Olkiluoto 3:n valmistumiseen asti. Sen jälkeen lauhdetuotanto jää enemmänkin reservirooliin", arvioi analyytikko Antti Kouvo Energiakolmiolta. 

"On kuitenkin mahdollista, että 2020-luvulla uusien siirtoyhteyksien, kuten Norjan ja Iso-Britannian välisen yhteyden sekä Ruotsin ydinvoimaloiden ikääntymisten johdosta lauhdetuotannolle jää edelleen tilaa, jos vain laitosten muut päästörajat täyttyvät. Uskon, että lauhdetuotannolle on tilaa markkinalla jatkossakin markkinaehtoisesti."

Tuulivoima laskee sähkön markkinahintaa

Antti Kouvo esittelee tarkempia tilastoja viikon 50 arkipäiviltä, jolloin tuulituotanto oli korkeimmillaan. Taulukossa on esitetty kyseiseltä viikolta päivätason kulutus Suomessa, tuulituotannon määrä, päivän spot-hinnan keskiarvo sekä kulutusta vastaava spot-oston hinta tuntitasolla huomioituna. Lisäksi taulukossa on esitetty syöttötariffin kustannus*.

tuulituotanto_vko_50.png

"Tuulituotannon oltua kovimmillaan sähkön markkinahinta on laskenut kyseisinä päivinä selvästi verrattuna esimerkiksi maanantain tai perjantain hintoihin", Kouvo näyttää. 

"Toki päivien välillä on voinut olla myös lämpötiloissa eroja, joten kaikki ero ei selity suoraan tuulivoimalla. Huomioiden päivän spot-oston hinta nähdään kuitenkin, että syöttötariffin kustannus on monin verroin pienempi verrattuna sähkön markkinahinnan muutoksesta tulevaan kustannukseen."

*Syöttötariffin laskentaperusteena on koko tuotannon kuuluminen tariffiin piiriin. Todellisuudessa osa laitoksista voi olla vielä testivaiheessa, eikä näin ollen ole syöttötariffissa mukana. Myöskään vanhat laitokset eivät kuulu syöttötariffiin, joten syöttötariffin todellinen kustannus jää taulukon arvoja pienemmäksi. Syöttötariffi on huomioitu Q4/2014-jakson keskihinnan mukaisesti.

Lisätietoja:
Analyytikko Antti Kouvo +358 20 799 2136
Analyytikko Markus Herranen +358 20 799 2328

Kulutus ja tuotanto Suomessa