Olet täällä

Muutoksia johdannaisten käsittelyyn 2016 kirjanpidossa

Kirjanpitolautakunta on julkaissut lausunnon 1963/2016 koskien johdannaisten kirjanpitokäsittelyä. Uuden lausunnon myötä kirjanpitokäsittely saattaa muuttua kirjanpitolain mukaan raportoivissa yhtiöissä olennaisesti monien yhtiöiden osalta. Muutokset ovat voimassa heti ja ne tulee huomioida jo 2016 tilinpäätöksessä. Muutos vaikuttaa kaikkiin kirjanpitovelvollisiin, joilla on johdannaisia. Ottamalla käyttöön suojauslaskennan, tarvittavat muutokset tulee huomioitua.

Mitä suojauslaskenta on?

Suojauslaskenta on laskentametodi, jonka tarkoituksena on sovittaa yhteen suojattavan erän (sähkönhankinta) ja suojaavan instrumentin (systeemihintainen sähköjohdannainen) tuloslaskelmavaikutukset yrityksen kirjanpidossa ja täten pienentää tuloksen volatiilisuutta, joka johtuu sähköjohdannaisten käyvän arvon muutoksesta. Sähköjohdannaisia tarkastellaan kansainvälisen IFRS tilinpäätösstandardin edellyttämällä tavalla. Tällä hetkellä standardi on IAS 39 ja 1.1.2018 alkaen IFRS 9.

Enegia tarjoaa ratkaisuna suojauslaskentapalvelua

Enegia toteuttaa suojauslaskennan tekemällä ensin tuotekohtaisen tehokkuustarkastelun. Tarkastelussa testataan, onko suojaustuote riittävän tehokas suojaamaan suojauskohdetta. Tehokkuustarkastelun perusteella tuotteet jaotellaan erittäin tehokkaisiin ja tehottomiin tuotteisiin. Erittäin tehokkaille tuotteille toteutetaan suojauslaskenta. Suojauslaskennassa tehdään dollar offset tarkastelu jokaiselle salkussa olevalle johdannaiselle. Tämän tarkastelun tulos kertoo johdannaisen tehokkaan ja tehottoman osuuden. Suojauslaskentaan hyväksytyn sähköjohdannaisen käyvän arvon muutoksen tehokas osuus on mahdollista kirjata taseeseen ja ainoastaan tehoton osuus tulee kirjata tulosvaikutteisesti.

Kirjanpitolautakunnan lausunto löytyy kokonaisuudessaan täältä.

 

Lisätiedot:

Jouni Väisänen, Key Account Director, jouni.vaisanen@enegia.com, +358 50 453 6330