Olet täällä

Ajankohtaista

Kysyimme muutamilta energiayhtiöasiakkailtamme, mitä odotuksia heillä on kumppaneiltaan, ja miten Enegia on pystynyt vastaamaan näihin odotuksiin.
Enegia toteuttaa mediatalo MTV:lle suuryritysten energiakatselmuksen.
Boliden ja Enegia ovat solmineet yhteistyösopimuksen sähkömarkkinoiden 24/7 valvomo -palveluihin liittyen. Yhteistyö kattaa Bolidenin Kokkolan ja Harjavallan tuotantolaitokset sekä Kylylahden kaivoksen Polvijärvellä.
Enegia Groupin energianhallintajärjestelmä EnerKey uudistuu. Sekä teknisesti että sisällöllisesti täysin uudenlainen EnerKey otetaan käyttöön tänään.
Suomalaisista teollisuusyrityksistä enemmistö pitää hiilineutraaliutta ja vähähiilisyyttä strategisen kilpailukyvyn lähteenä. Silti vain neljännes mittaa omaa hiilijalanjälkeään, ja vain 10 % on laatinut hiilineutraaliustavoitteen. Samaan aikaan yhä useampi yritys kompensoi päästönsä vapaaehtoisesti.
Vuonna 2003 perustettu, parikymmentä asiantuntijaa työllistävä Grexel tarjoaa energiasertifikaattien keskusrekisterijärjestelmiä ja energian sertifiointiin liittyvää konsultointia. Grexelin palveluja käyttävät pääasiassa valtiot niin Euroopassa kuin muualla maailmassa...
Finnkino ryhtyy kehittämään kiinteistöjensä energiatehokkuutta yhdessä Enegian kanssa. "Toteutamme Finnkinolle suuryritysten energiakatselmuksen, jossa analysoidaan ja raportoidaan Finnkinon käytössä olevien kiinteistöjen kulutustiedot", kertoo yhteistyöstä vastaava myyntijohtaja...
Enegia Group vahvistaa rivejään kokeneilla ammattilaisilla.
Powerflute Oyj -konserniin kuuluva, aallotuskartonkia valmistava Savon Sellu ja Enegia ovat solmineet laajan sähkömarkkinoita koskevan yhteistyösopimuksen.
Energiamarkkinoiden asiantuntijayritys Enegian kokenut analyytikkotiimi on selvittänyt Olkiluoto 3:n vaikutuksia sähkön hintaan Suomessa. Laskelma pohjautuu toteutuneisiin markkinahintoihin ja tulevaisuuden termiihintoihin. Laskelman mukaan sähkön hinta tulee Olkiluoto 3:n valmistuttua laskemaan Suomessa selvästi muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Sivut